• رسول مکرّم اسلام صلی الله علیه وآله :

    پذیرفتن دعوت موذّن ، توفیق و رحمت الهی بوده و پاداش آن بهشت است، و کسی که این دعوت را پاسخ نگوید، روز قیامت او را مواخذه می کنم . خوشا به حال آنان که ندای دعوت کننده به سوی خدا (موذّن) را پاسخ گفته و به مسجد بروند ، زیرا کسی که به سوی مسجد گام بر می دارد، مومن و اهل بهشت است. بحار الانوار ، ج ۸۱ ، ص ۱۵۴

  • امام صادق علیه السلام:

    از هر جمعی تنها آنان که در (فضایل) از همه برترند و بمنزله الگو برای گروه خود هستند به مسجد می آیند و از اهل هر خانه ای تنها برگزیدگان آنها به مسجد می آیند. کسی که اهل مسجد است باز نمی گردد، مگر اینکه یکی از توفیقات زیر نصیب او خواهد شد: موفق به دعایی می شود که خداوند به برکت آن دعا او را به بهشت می برد، یا دعایی می کند که خداوند به سبب آن ، بلای دنیا را از وی دور میکند و یا دوست و برادری پیدا می کند که او را در رسیدن به اهداف الهی یاری می کند. وسائل الشیعه ، ج۳ ، ص ۴۷۷

  • امام صادق علیه السلام:

    چون به در مسجد می رسی ، بدان که درگاه پادشاه عظیم را قصد نموده ای که جز پاکان، بر گستره فرش او گام ننهند و جز صدیقان به همنشینی او نائل نیایند. پس با ترس ، به محضر او در آی ، چنان که از پادشاه ترسانی ، چرا که اگر غافل باشی و رعایت ادب و تعظیم نکنی ، در خطری عظیم خواهی بود. مصباح الشریعه ص ۴۶